Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens formål

at være ansvarlig for en god og forsvarlig ledelse og drift af dels ejendommen 1A - 5C og dels ejerforeningen.

Bestyrelsens opgaver iht. vedtægterne

at opkræve bidrag fra ejerne.

at betale ejerforeningens udgifter.

at tegne de nødvendige fællesforsikringer.

at drage omsorg for ejernes fælles anliggender.

at drage omsorg for renholdelse.

at drage omsorg for vedligeholdelse.

at sørge for fornyelser, der er påkrævet aht. ejendommens sikkerhed samt en god og forsvarlig ledelse.

at sørge for at fastsætte størrelsen af de tre lejligheds typers aconto bidrag til dækning af vand- og varmeudgiften. 

at sørge for at føre et forsvarligt regnskab, herunder drage omsorg for, at der udarbejdes et fordelingsregnskab for de fælles opkrævede vand- og varmeudgifter, samt at der en gang årligt foretages en måleraflæsning. Denne årsaflæsning foretages centralt af Brunata. Ved beboerskifte inde i varmeåret (01.04-31.03) bør den enkelte ejer i egen interesse selv lave en aflæsning samt give Brunata besked om ny ejer/lejer og overtagelses dato.

at udarbejde en likviditetsplan for det kommende regnskabsår, således at der til enhver tid er tilstrækkelige midler til betaling af de påtagede udgifter.

at udarbejde et budget.

at udarbejde og vedligeholde en vedligeholdelsesplan for ejendommen.

at udarbejde og vedligeholde en husorden til generalforsamlingens godkendelse.

at sikre overholdelse af god skik og orden i ejendommen.